Vinci

Centrum RoSa, Praha

Základním účelem spolku Centra RoSa je veřejně prospěšná činnost na podporu dětí, mládeže a dospělých s cílem jejich zapojení do společenského a komunitního života se seniory. Rozvíjení jejich schopností a dovedností v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a dalších oblastech, podpora mezigeneračních vztahů se seniory, posílení vědomí sounáležitosti se seniory ve společnosti a zájem o jejich život, jakož i další osvětová zájmová činnost na podporu dětí, mládeže, dospělých a seniorů a jejich postavení ve společnosti. Cílem Centra RoSa je rozšíření možností Rezidence RoSa o napojení na obyvatele z řad nezaměstnaných a obyvatel ohrožených sociálním či finančním vyloučením ze společnosti.

Centrum RoSa, Praha

Nadační příspěvek: 80 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v listopadu 2015 byl použit na realizaci projektu Venkovní učebny Centra RoSa, konkrétně na výstavbu altánu v prostorách zahrad Rezidence RoSa.

Kontaktní zaměstnanec Milan VALENTA (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Email info@centrumrosa.cz Url www.centrumrosa.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.