Vinci

Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

Dům na půl cesty Bójka pomáhá mladým lidem postavit se na vlastní nohy. Napomáhá k zařazení do běžného života tím, že poskytuje ubytování, sociální poradenství, nezbytnou psychickou podporu pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podporu při řešení dlouhodobých problémů jako jsou například hledání zaměstnání, vlastního bydlení, komunikace s exekutory a získání nebo upevnění schopností hospodařit s vlastními financemi. Dále poskytuje podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci, posiluje společenské návyky a vhodnou motivaci k nalezení a udržení zaměstnání a další pozitivní dovednosti a postoje. Ubytování zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku.

Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým lidem se zajištěním dočasného osobního zázemí, dosažením společenského uplatnění a pomoc s realizací jejich životních cílů.

Poskytovaná služba se snaží dosáhnout toho, aby byla mladým lidem nabídnuta pomocná ruka při jejich startu do dospělého života a vyvarovali se chyb, v jejichž důsledku by se ocitli na okraji společnosti.

Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

Nadační příspěvek: 95 000 Kč

Dar poskytnutý v červnu 2016 byl použit na vybavení nábytkem, respektive dovybavení Domu na půli cesty Bójka.

Kontaktní zaměstnanec Gabriela ČULÍKOVÁ (TPI Česká republika, VINCI Energies) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Husova 14, 301 00 Plzeň Email office@skp-plzen.cz Url www.skp-plzen.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.