Vinci

Náruč – kavárna Modrý domeček, Řevnice

Kavárna Modrý domeček v Řevnicích poskytuje chráněná pracovní místa lidem s mentálním postižením a s duševním onemocněním. Kavárna nabízí široký výběr káv, nápojů a vlastní výrobu sladkého a slaného sortimentu, teplé obědy, catering a výrobu delikates.

Cílem projektu je zlepšení technologického vybavení kavárny Modrý domeček. Konkrétně se jedná o zakoupení cukrářského a pekařského konvektomatu.

Náruč - kavárna Modrý domeček, Řevnice

Nadační příspěvek: 110 000 Kč

Dar ve výši 110 000 Kč bude použit na zlepšení technologického vybavení kavárny Modrý domeček v Řevnicích.

Kontaktní zaměstnanec Irena KUBINOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction), Přemysl NEUMAJER (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Náruč - kavárna Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice Email zuzana@os-naruc.cz Url www.modrydomecek.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.