Vinci

Centrum hiporehabilitace Mirákl, Holubice

Centrum hiporehabilitace Mirákl poskytuje hipoterapii a doplňkové aktivity pro zdravotně postižené děti již od věku 3 měsíců. Snahou je obohatit klasickou fyzioterapii či rehabilitaci o další doplňkové metody, které přispějí k rozvoji dítěte se zdravotním postižením v oblasti motorické, ale i psychické a sociální. Hlavním zaměřením sdružení je ambulantní hipoterapie a intenzivní hiporehabilitační programy, dále však nabízí i doplňkové aktivity jako canisterapie, Bobath terapie.

Cílem projektu bylo vybavení rehabilitační místnosti o nové pomůcky nutné k zajištění péče v oblasti hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie a muzikoterapie.

Centrum hiporehabilitace Mirákl, Holubice

Nadační příspěvek: 103 000 Kč

Dar ve výši 103 000 Kč na vybavení pro hipoterapii a rehabilitační místnosti.

Kontaktní zaměstnanec Petr ŠVANDA, PRŮMSTAV (VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Centrum hiporehabilitace Mirákl, Holubice 196, 252 65 Tursko Email info@chmirakl.cz Url www.chmirakl.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.