Vinci

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Plzeň

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace, která nabízí aktivity pro smysluplné využití volného času dětí a mladých lidí a také sociální služby zaměřené na podporu mládeže a rodin s dětmi. Vytváří prostředí, které je otevřené, bezpečné a finančně dostupné všem. Projekt Vstup do světa práce reaguje na situaci klientů, kteří přichází do otevřeného klubu Balón a nízkoprahového klubu Vzducholoď. Je zaměřený na děti a mladé lidi z vyloučených sociálních skupin, z neúplných rodin nebo rodin, kdy není jeden z rodičů vlastní a z rodin s nízkou sociální a ekonomickou stabilitou. Hlavním cílem projektu je dopomoci mladým ke studiu na vhodné střední škole nebo v učebním oboru, k systematické přípravě na budoucí povolání a nalezení zaměstnání.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Plzeň

Nadační příspěvek: 149 135 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červenci 2013 byl použit na úhradu materiálu a práce související s rozšířením prostoru herní haly klubů pro mladé, kteří jsou současně klienty projektu Vstup do světa práce.

Kontaktní zaměstnanec Zdeněk NOVÁK (EUROVIA CS) Zaměření projektu Žít společně Email sdbplzen@sdbplzen.cz Url www.sdbplzen.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.