Vinci

TULIPAN, Liberec

Základním posláním Sdružení TULIPAN je provozování chráněné dílny a možnost pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, podpora samostatnosti, občanského začlenění a osobnost rozvíjejících volnočasových aktivit lidí se zdravotním postižením, podpora vlastních dovedností, zlepšování informační dostupnosti a poskytování bezplatného poradenství pro klienty, rodiče a příbuzné lidí s handicapem i pečující a dále rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci. V chráněné dílně je zaměstnáno 21 lidí se zdravotním postižením.

TULIPAN, Liberec

Nadační příspěvek: 121 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2009 byl využit na nákup nového vybavení a zařízení do chráněné dílny.

Kontaktní zaměstnanec Miroslav ŠEBESTA (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email tulipan04@seznam.cz Url www.sdruzenitulipan.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.