Vinci

Pomoc v nouzi, Sokolov

Pomoc v nouzi je poskytovatelem sociálních služeb a provozuje azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro jednotlivce, domy na půl cesty, intervenční centra pro oběti domácího násilí, nízkoprahové denní centrum a pečovatelskou službu.

V domech na půl cesty se Pomoc v nouzi stará o osoby ve věku 18 až 26 let, které mají za sebou pobyt v dětských domovech nebo v pěstounské péči, ve výchovných ústavech, ve výkonu trestu nebo v zařízeních pro ochrannou léčbu. Tito lidé projevují vůli začít žít lépe a něco pro to udělat. Vyrábí drobné ruční výrobky, které se prodávají v prodejně v Kynšperku nad Ohří.

Aby se mohli na trhu práce lépe uchytit a aby měli motivaci dále pracovat je připraven na webových stránkách e- shop. Do e-shopu budou umisťovány fotografie výrobků a záběry z pracovní činnosti klientů. E-shop umožní rychlou výměnu informací mezi potenciálními zákazníky a výrobci.

Pomoc v nouzi, Sokolov

Nadační příspěvek: 55 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2011 byl použit na koupi fotoaparátu s příslušenstvím a počítače pro práci s digitální fotografií.

Kontaktní zaměstnanec Martin ZÁBOJNÍK (EUROVIA CS) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email robert.pisar@pomocvnouziops.cz Url www.pomocvnouziops.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.