Vinci

Hipocentrum ROBIN, Krupá u Rakovníka

Hlavní činností Hipocentra ROBIN je hipoterapeutické ježdění pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), vývojovou dysfázií a úzkostnými poruchami. Hipocentrum dále provádí psychoterapeutické a relaxační ježdění pro děti a dospělé.

Děti s PAS mají problémy s přizpůsobením se okolí. Jako startovací část adaptace na jízdu na koni Hipocentrum využívá kruhovou jízdárnu. Současná kruhová jízdárna byla silně poškozena vichřicí a je pro terapie v naprosto nevyhovujícím stavu. Jízdárna, kterou chce Hipocentrum zakoupit, se buduje jako stavebnice (tedy celek) a dá se v případě potřeby i demontovat a přesunout na jiné místo.

Děti s PAS mají problémy s přizpůsobením se okolí. Terapie pomáhá se začleněním těchto dětí do společnosti (rozvoj řeči atd.). U většiny klientů došlo ke zlepšení zvládání emocí (zejména úzkosti z neznámého, odporu k novým věcem a vzteku). Zlepšila se jejich pohybová koordinace a u některých se zlepšil i spánkový režim. Dvě děti začaly chodit pravidelně na záchod. Neverbální děti se naučily alespoň několik znaků používaných na Hipoterapii a zjistili, že komunikace (byť znaky) je pro ně velice funkční. U dětí verbálních podporuje terapie rozvoj funkční řeči a používání různých slovních pokynů, na které přímo reaguje kůň (skrze svého vodiče). U všech dětí došlo ke ztrátě strachu a nyní si terapie užívají a dokáží relaxovat a uvolnit se na koni.

Cílem je dětem pomoci vytvořit vztah, nejen ke koním, ale i k  pracovníkům a okolí, aby se v Hipocentru cítily bezpečně a spokojeně. Aby zjistily, jak mohou funkčně využívat komunikaci (verbální i neverbální) tím, že dostanou okamžitou zpětnou vazbu skrze reakci koně i terapeuta. Je podporován nejen jejich tělesný vývoj, ale zejména jejich psychická stránka. Terapie jsou založené na plném přijetí nejen dítěte (se všemi jeho možnými projevy), ale i jeho rodiny a jejich podpoře.

Hipocentrum ROBIN, Krupá u Rakovníka

Nadační příspěvek: 67 428 Kč

Finanční dar ve výši 67 428 Kč na pořízení hrazení kruhové jízdárny.

Kontaktní zaměstnanec Klára TREGLEROVÁ, Eliška VAJBAROVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti, žít společně Kontaktní údaje organizace Hipocentrum ROBIN, 270 09 Krupá 193 Email katerinabauer@seznam.cz Url www.hipocentrumrobin.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.