Vinci

Dobrovolnické centrum, Kladno

Dobrovolnické centrum Kladno je nezisková organizace, která byla založena v roce 2002 za účelem šíření myšlenky dobrovolnictví na Kladensku. V současnosti realizuje 8 akreditovaných dobrovolnických programů a 1 registrovanou sociální službu, ve kterých působí více jak 100 dobrovolníků.
Cílovou skupinou Dobrovolnického centra Kladno v projektu Klubovna pro volný čas znevýhodněných dětí jsou děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rasismem a psychopatologickými jevy. Činnost organizace v tomto projektu směřuje k předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšení jejich schopností zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posiluje také jejich sociální schopnosti a dovednosti. Připravené programy děti aktivizují k pravidelným zájmům a činnostem, což vede k eliminaci rizikového chování a lepšímu začlenění do společnosti. Dalším cílem je snížení nákladů na případné špatné či nepřizpůsobivé začleňování do společnosti.

Dobrovolnické centrum, Kladno

Nadační příspěvek: 45 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v listopadu 2015 byl použit na vybavení klubovny nábytkem a vymalování.

Kontaktní zaměstnanec Šárka VOTAVOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Dobrovolnické centrum Kladno, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno Email dckladno@dckladno.cz Url www.dckladno.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.