Vinci

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem zpravidla ve věku 3-18 let.
Pokud ale děti pokračují ve studiu, mohou v dětském domově zůstat až do 26 let.
Klienty jsou zpravidla děti z rodin, kde byly nevyhovující podmínky, rodiny neplnily svou funkci, děti byly mnohdy týrány, či zneužívány.

Dětský domov, Unhošť

Nadační příspěvek: 16 792 Kč

16 792 Kč na pořízení osmi sad Microsoft office standard pro zajištění online výuky dětí.

Kontaktní zaměstnanec Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Berounská 1292, 273 51 Unhošť Email reditel@dd-unhost.cz Url www.dd-unhost.cz
© Nadace Vinci 2020
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.