Vinci

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem zpravidla ve věku 3-18 let.
Pokud ale děti pokračují ve studiu, mohou v dětském domově zůstat až do 26 let.
Klienty jsou zpravidla děti z rodin, kde byly nevyhovující podmínky, rodiny neplnily svou funkci, děti byly mnohdy týrány, či zneužívány.

Dětský domov, Unhošť

Nadační příspěvek: 16 792 Kč

16 792 Kč na pořízení osmi sad Microsoft office standard pro zajištění online výuky dětí.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Berounská 1292, 273 51 Unhošť Email reditel@dd-unhost.cz Url www.dd-unhost.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.