Vinci

Centrum služeb a pomoci AVAZ, Děčín

Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených (AVAZ), je samostatnou neziskovou organizací, která sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo smyslovým postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení. Jejím posláním je pomáhat lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti a v prosazování a hájení jejich zájmů. Dále se snaží prosazovat pro osoby s postižením podporu společnosti založenou na rovnoprávných občanských principech, čímž probouzí ve všech lidech s postižením pocit hrdosti a nezávislosti. Hlavními činnostmi jsou půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pravidelná rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty, odborné a sociální poradenství.

Centrum služeb a pomoci AVAZ, Děčín

Nadační příspěvek: 133 100 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v prosinci 2014 byl použit na nákup schodolezu T09 (pásové přepravní zařízení pro osoby na mechanickém invalidním vozíku).

Kontaktní zaměstnanec Pavel PROKOP (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Pomoc k mobilitě Email avaz.dc@seznam.cz Url www.avaz.wz.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.