Vinci

Lomikámen, Beroun

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví. Lomikámen realizuje dvě registrované sociální služby: sociální rehabilitaci „Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“. Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou cílovou skupinou.

Lomikámen, Beroun

Nadační příspěvek: 64 000 Kč

Dar poskytnutý v červnu 2016 byl použit na zakoupení automobilu pro zajištění mobility klientů a zaměstnanců, která je podmínkou pro efektivní poskytování služeb.

Kontaktní zaměstnanec Jaroslav KRÝSL (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Lomikámen, Bezručova 928, 266 01 Beroun Email info@lomikamen.cz Url www.lomikamen.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.