Vinci

Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Občanské sdružení Modré dveře nabízí v Terapeutickém centru sociální služby pro mentálně handicapované a duševně nemocné, dále krizovou pomoc pro širokou veřejnost. V rámci poskytování sociálních služeb se klienti také zúčastňují aktivity job-club. Cílem projektu je poskytnout klientům orientaci na trhu práce a pomoci jim nalézt vhodné pracovní uplatnění. V zásadě jde o metodickou přípravu a podporu pro získání zaměstnání.

Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Nadační příspěvek: 34 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2013 byl použit na zakoupení dvou stolních počítačů včetně jejich vybavení operačními systémy.

Kontaktní zaměstnanec Jana KOVÁŘOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email modredvere@modredvere.cz Url www.modredvere.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.