Vinci

Pferda, Rychnov nad Kněžnou

Organizace PFERDA provozuje od roku 2005 Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a od roku 2011 Tréninkovou kavárnu Láry Fáry 2 v Náchodě. V obou kavárnách probíhá služba sociální rehabilitace pro dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Cílem této rehabilitace je to, aby tito lidé získali pracovní dovednosti, které by dále využili k získání pracovního místa na volném, nebo chráněném trhu práce. Od roku 2015 organizace v kavárnách provozuje také šest chráněných pracovních míst, kde našli uplatnění klienti ze sociální rehabilitace.

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících prostor obou kaváren s důrazem na pracovní prostor v oblasti přípravy nápojů a jednoduchých jídel. Stávající prostor je ne zcela smysluplně využit a práce za barem nemůže být zorganizována tak, aby byla logická a co nejjednodušší s ohledem na klienty i pracovníky s postižením.

Pferda, Rychnov nad Kněžnou

Nadační příspěvek: 80 000 Kč

Nadační dar ve výši 80 000 Kč na rekonstrukci tréninkových kaváren Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě.

Kontaktní zaměstnanec Ilona HAUCKOVÁ, KASTT (VINCI Energies), Robert KNAP, VARS BRNO (VINCI Energies), Josef RICHTR, SMP CZ (VINCI Construction), Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Pferda, Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Email jana@pferda.cz Url www.pferda.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.