Vinci

ParaCENTRUM Fenix

Lidem po poranění míchy a jejich blízkým nabízíme komplexní zdravotní a sociální služby. Naším cílem je, aby v rámci svého hendikepu byli, co nejvíce soběstační a dokázali se aktivně zapojit do běžného života.

ParaCENTRUM Fenix, Brno

Nadační příspěvek: 40 524,00 Kč

nákup elektropřístroje

Kontaktní zaměstnanec Marek Stečko, SMP Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace ParaCENTRUM Fenix, z. s., Kociánka 93/2 612 00 Brno Email info@pcfenix.cz Url https://pcfenix.cz/
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.