Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci

O NADACI VINCI

team-nadace-Vinci_intext

Nadace VINCI v České republice si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své mateřské Skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti…

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné společnosti Skupiny VINCI, které mobilizují svůj humánní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí, využíval volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých situací.

CÍLE NADACE VINCI

Podpora přístupu k zaměstnání

Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují přístup k pracovnímu uplatnění. Jedná se o integraci osob formou pracovní aktivity, vytváření chráněných dílen nebo pracovišť s upraveným pracovním režimem, zajištění přístupu k základnímu odbornému vzdělání a kvalifikaci.

Zajištění mobility

Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují mobilitu osob i skupin, a to vždy s cílem zabránit sociálnímu nebo profesnímu vyloučení.

Integrace pomocí bydlení

Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám získat přístup k bydlení.

Sociální začlenění

Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, která svou činností působí na posílení sociální vazby a občanské soudržnosti, bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. Jedná se o zajištění vhodných aktivit zvláště pro mládež v ohrožených lokalitách.

Naše nejnovější projekty

Vinci

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Jaroměř

Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím…

Více
Vinci

Slunce všem, Unhošť

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., má dva hlavní…

Více
Vinci

Centrum služeb a pomoci AVAZ, Děčín

Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně…

Více
Vinci

PONTON, Plzeň

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí…

Více
Vinci

TRIANON, Český Těšín

Hlavní činností občanského sdružení TRIANON je integrace osob…

Více
Vinci

RUBIKON Centrum, Praha

Cílovou skupinou sdružení RUBIKON Centrum jsou lidé s trestní…

Více
Vinci

Společnost „E“, Praha

Společnost „E“, občanské sdružení, je jediná sociálně zaměřená…

Více
Vinci

Smíšek, Praha

Projekt Integrační školičky Smíšek (občanské sdružení), je svém…

Více
Vinci

Ostravská organizace vozíčkářů, Ostrava

Projekt ALDIO má za účel umožnit osobám se…

Více
Vinci

Linka bezpečí, Praha

Linka bezpečí je sociální služba telefonické krizové pomoci…

Více
Vinci

Diecézní charita, Brno

Diecézní charita Brno je nezisková organizace, která poskytuje…

Více
Vinci

Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Občanské sdružení Modré dveře nabízí v Terapeutickém centru sociální…

Více
Vinci

Tyflodrom, Praha

Tyflodrom je nezisková organizace, která zřídí a bude…

Více
Vinci

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Plzeň

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace, která nabízí…

Více
Vinci

Textilní dílna Gawain, Praha

Občanské sdružení Textilní dílna Gawain nabízí službu sociální…

Více
Vinci

Green Doors, Praha

Green Doors je občanské sdružení, které poskytuje pracovní…

Více
Vinci

Dlaň životu, Ostrava

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni poskytuje…

Více
Vinci

Život bez bariér, Nová Paka

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace…

Více
Vinci

P-centrum, Olomouc

P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí…

Více
Vinci

Slezská diakonie

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje…

Více
Vinci

Handicap centrum Srdce, Poděbrady

Handicap centrum Srdce poskytuje služby lidem se zdravotním,…

Více
Vinci

Elpida, Praha

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum moderního…

Více
Vinci

Tyfloservis, Praha

Tyfloservis je neziskovou organizací s celostátní působností, která…

Více
Vinci

Sdružení SOS dětských vesniček, Brno

Cílem projektu je důkladná příprava dospívajících na vstup…

Více
Vinci

Dílny tvořivosti, Praha

Občanské sdružení Dílny tvořivosti pomáhá lidem s postižením…

Více
Vinci

La Strada, Praha

La Strada je nezisková organizace, která poskytuje podporu…

Více
Vinci

IQ Roma servis, Brno

Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu…

Více
Vinci

ESET – HELP, Praha

Cílem tréninkové kavárny je podpora osob s duševním…

Více
Vinci

Pomoc v nouzi, Sokolov

Pomoc v nouzi je poskytovatelem sociálních služeb a provozuje…

Více
Vinci

YMCA, Praha

Občanský Klub pro děti a mládež Ymkárium funguje…

Více
Vinci

Proutek, Kardašova Řečice

Činností občanského sdružení Proutek je provoz chráněné dílny…

Více
Vinci

Slepíši, Tasov

Občanské sdružení Slepíši je příspěvková organizace, která podporuje…

Více
Vinci

Charita, Svitavy

Sdružení Charita Svitavy zajišťuje pro své spoluobčany tři…

Více
Vinci

Podané ruce, Brno

Občanské sdružení Podané ruce patří k největším poskytovatelům…

Více
Vinci

V růžovém sadu, Ořechov u Brna

Občanské sdružení V růžovém sadu je sociálně terapeutickou…

Více
Vinci

Vítej, maminko!

Hlavní činnost občanského sdružení Vítej, maminko! a jeho…

Více
Vinci

SALET, Praha

Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se…

Více
Vinci

JAHODA, Praha

Občanské sdružení JAHODA je organizace, která poskytuje registrované…

Více
Vinci

ERGOTEP, Proseč

ERGOTEP je družstvo invalidů, které v současné době zaměstnává…

Více
Vinci

Diakonie ČCE, -Vlašim

Středisko Diakonie ČCE je neziskovou organizací a samostatnou…

Více
Vinci

Fokus, Praha

Cílem činnosti občanské sdružení Fokus Praha je podpora…

Více
Vinci

ÚTOČIŠTĚ, Sokolov

Občanské sdružení ÚTOČIŠTĚ se ve stávajícím azylovém domě…

Více
Vinci

Mathilda, Praha

Občanské sdružení Mathilda bude zajišťovat reprodukci a odchov…

Více
Vinci

TULIPAN, Liberec

Základním posláním Sdružení TULIPAN je provozování chráněné dílny…

Více
Vinci

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Činnost občanského Sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením…

Více
Vinci

B.P.T.

Společnost B.P.T. (Bezbariérové pracoviště tolerance) zaměstnává více jak…

Více
Vinci

PRAK – sdružení pro prevenci kriminality, Praha

Dlouhodobá činnost a projekty občanského sdružení PRAK mají…

Více
Vinci

RASKIN, Čechtice

Činnost a projekty občanského sdružení RASKIN se zaměřují…

Více
Vinci

Rodinné centrum Světýlka, Vlašim

Činnost občanského sdružení Rodinné centrum Světýlka umožňuje matkám…

Více
Vinci

Denní stacionář SANANIM, Praha

Občanské sdružení SANANIM patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti…

Více
Vinci

Sluneční domov, Praha

Sluneční domov poskytuje komplexní sociální služby týdenního stacionáře…

Více
Vinci

Institut pro památky a kulturu, Písek

Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří…

Více
Vinci

Jako doma, Praha

Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike prostřednictvím…

Více
Vinci

Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

Dům na půl cesty Bójka pomáhá mladým lidem…

Více
Vinci

Lomikámen, Beroun

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je…

Více
Vinci

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, Praha

Pro cílovou skupinu je Společnost E jedinou neziskovou…

Více
Vinci

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomoc lidem v obtížné…

Více
Vinci

Život bez bariér, Nová Paka

Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem…

Více

70

PROJEKTY Nadace Vinci

9 863 297 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Nadace Vinci

80

PATRONACE Nadace Vinci

Příběhy Nadace VINCI

Vinci

Bateau, Ústí nad Labem

Posláním spolku je podílet se svojí činností na…

Více
Vinci

Borůvka, Praha

Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí…

Více
Vinci

Centrum RoSa, Praha

Základním účelem spolku Centra RoSa je veřejně prospěšná…

Více
Vinci

Dobrovolnické centrum, Kladno

Dobrovolnické centrum Kladno je nezisková organizace, která byla…

Více
Vinci

Dům tří přání, Praha

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální péči ohroženým…

Více
Vinci

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné…

Více
Vinci

Portus, Slapy

Portus Praha má za sebou 15 let praxe…

Více
Vinci

Práh, Brno

Sdružení Práh vzniklo pro podporu lidí s duševním…

Více
Vinci

Romodrom, Praha

Romodrom realizuje 4 hlavní programy (pro děti a…

Více
Vinci

Soukromý dětský domov SOS 92, Korkyně

Dětský domov SOS 92 zajišťuje plné přímé zaopatření…

Více
Vinci

Statek Vlčkovice, Neustupov

Statek Vlčkovice realizuje službu sociálního bydlení pro osoby…

Více
Vinci

Toulcův dvůr, Praha

Toulcův dvůr zajišťuje provoz Střediska ekologické výchovy. Jeho…

Více
Vinci

Centrum služeb a pomoci AVAZ, Děčín

Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně…

Více
Vinci

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Jaroměř

Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím…

Více
Vinci

Linka bezpečí, Praha

Linka bezpečí je sociální služba telefonické krizové pomoci…

Více
Vinci

Ostravská organizace vozíčkářů, Ostrava

Projekt ALDIO má za účel umožnit osobám se…

Více
Vinci

PONTON, Plzeň

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí…

Více
Vinci

RUBIKON Centrum, Praha

Cílovou skupinou sdružení RUBIKON Centrum jsou lidé s trestní…

Více
Vinci

Slunce všem, Unhošť

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., má dva hlavní…

Více
Vinci

Smíšek, Praha

Projekt Integrační školičky Smíšek (občanské sdružení), je svém…

Více
Vinci

Společnost „E“, Praha

Společnost „E“, občanské sdružení, je jediná sociálně zaměřená…

Více
Vinci

TRIANON, Český Těšín

Hlavní činností občanského sdružení TRIANON je integrace osob…

Více
Vinci

Diecézní charita, Brno

Diecézní charita Brno je nezisková organizace, která poskytuje…

Více
Vinci

Green Doors, Praha

Green Doors je občanské sdružení, které poskytuje pracovní…

Více
Vinci

Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Občanské sdružení Modré dveře nabízí v Terapeutickém centru sociální…

Více
Vinci

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Plzeň

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace, která nabízí…

Více
Vinci

Textilní dílna Gawain, Praha

Občanské sdružení Textilní dílna Gawain nabízí službu sociální…

Více
Vinci

Tyflodrom, Praha

Tyflodrom je nezisková organizace, která zřídí a bude…

Více
Vinci

Dlaň životu, Ostrava

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni poskytuje…

Více
Vinci

Elpida, Praha

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum moderního…

Více
Vinci

Handicap centrum Srdce, Poděbrady

Handicap centrum Srdce poskytuje služby lidem se zdravotním,…

Více
Vinci

P-centrum, Olomouc

P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí…

Více
Vinci

Slezská diakonie

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje…

Více
Vinci

Tyfloservis, Praha

Tyfloservis je neziskovou organizací s celostátní působností, která…

Více
Vinci

Život bez bariér, Nová Paka

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace…

Více
Vinci

Dílny tvořivosti, Praha

Občanské sdružení Dílny tvořivosti pomáhá lidem s postižením…

Více
Vinci

ESET – HELP, Praha

Cílem tréninkové kavárny je podpora osob s duševním…

Více
Vinci

IQ Roma servis, Brno

Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu…

Více
Vinci

La Strada, Praha

La Strada je nezisková organizace, která poskytuje podporu…

Více
Vinci

Pomoc v nouzi, Sokolov

Pomoc v nouzi je poskytovatelem sociálních služeb a provozuje…

Více
Vinci

Sdružení SOS dětských vesniček, Brno

Cílem projektu je důkladná příprava dospívajících na vstup…

Více
Vinci

Charita, Svitavy

Sdružení Charita Svitavy zajišťuje pro své spoluobčany tři…

Více
Vinci

JAHODA, Praha

Občanské sdružení JAHODA je organizace, která poskytuje registrované…

Více
Vinci

Podané ruce, Brno

Občanské sdružení Podané ruce patří k největším poskytovatelům…

Více
Vinci

Proutek, Kardašova Řečice

Činností občanského sdružení Proutek je provoz chráněné dílny…

Více
Vinci

SALET, Praha

Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se…

Více
Vinci

Slepíši, Tasov

Občanské sdružení Slepíši je příspěvková organizace, která podporuje…

Více
Vinci

Vítej, maminko!

Hlavní činnost občanského sdružení Vítej, maminko! a jeho…

Více
Vinci

V růžovém sadu, Ořechov u Brna

Občanské sdružení V růžovém sadu je sociálně terapeutickou…

Více
Vinci

YMCA, Praha

Občanský Klub pro děti a mládež Ymkárium funguje…

Více
Vinci

Diakonie ČCE, -Vlašim

Středisko Diakonie ČCE je neziskovou organizací a samostatnou…

Více
Vinci

ERGOTEP, Proseč

ERGOTEP je družstvo invalidů, které v současné době zaměstnává…

Více
Vinci

Fokus, Praha

Cílem činnosti občanské sdružení Fokus Praha je podpora…

Více
Vinci

Mathilda, Praha

Občanské sdružení Mathilda bude zajišťovat reprodukci a odchov…

Více
Vinci

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Činnost občanského Sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením…

Více
Vinci

TULIPAN, Liberec

Základním posláním Sdružení TULIPAN je provozování chráněné dílny…

Více
Vinci

ÚTOČIŠTĚ, Sokolov

Občanské sdružení ÚTOČIŠTĚ se ve stávajícím azylovém domě…

Více
Vinci

B.P.T.

Společnost B.P.T. (Bezbariérové pracoviště tolerance) zaměstnává více jak…

Více
Vinci

Denní stacionář SANANIM, Praha

Občanské sdružení SANANIM patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti…

Více
Vinci

PRAK – sdružení pro prevenci kriminality, Praha

Dlouhodobá činnost a projekty občanského sdružení PRAK mají…

Více
Vinci

RASKIN, Čechtice

Činnost a projekty občanského sdružení RASKIN se zaměřují…

Více
Vinci

Rodinné centrum Světýlka, Vlašim

Činnost občanského sdružení Rodinné centrum Světýlka umožňuje matkám…

Více
Vinci

Sluneční domov, Praha

Sluneční domov poskytuje komplexní sociální služby týdenního stacionáře…

Více
Vinci

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomoc lidem v obtížné…

Více
Vinci

Institut pro památky a kulturu, Písek

Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří…

Více
Vinci

Jako doma, Praha

Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike prostřednictvím…

Více
Vinci

Lomikámen, Beroun

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je…

Více
Vinci

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, Praha

Pro cílovou skupinu je Společnost E jedinou neziskovou…

Více
Vinci

Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

Dům na půl cesty Bójka pomáhá mladým lidem…

Více
Vinci

Život bez bariér, Nová Paka

Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem…

Více
Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci
© Nadace Vinci 2016
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.