Comité de sélection

  • Ophélia DUVAL, Fondation VINCI pour la Cité
  • Jan SUNEK, TPI Česká republika
  • Klára TREGLEROVÁ, PRŮMSTAV
  • Zuzana VÁCOVÁ, EUROVIA CS
© Nadace Vinci 2022
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.