Vinci

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Činnost občanského Sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením probíhá hlavně prostřednictvím pracovní činnosti, podpory v přístupu na otevřený trh práce, proškolení a vzdělávání této cílové skupiny a celkového sociálního poradenství pro další životní situace (bydlení, společenské styky, jednání s úřady aj.). To bylo také důvodem zřízení provozu SIMPatické kavárny a tím vytvoření komunitního místa, kde se klientům-pracovníkům dostane jak informací, tak vzdělání a možnosti učit sebe nebo se od někoho učit.

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Nadační příspěvek: 200 000 Kč

Finační dar poskytnutý v prosinci 2009 byl využit na koupi automobilu určeného k přepravě klientů se zdravotním postižením na tréninková pracoviště, tzn. zajištění propojení SIMPatické kavárny se Střediskem pracovních dovedností Workroom.

Kontaktní zaměstnanec Jarmila SKOČDOPOLOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Email simp@simp.cz
© Nadace Vinci 2016
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.