Sdružení Podané ruce, o.s.

Centrum prevence – nezbytné úpravy poradenských prostor

Sdružení Podané ruce, o.s.

Občanské sdružení Podané ruce patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti prevence, léčby a re-socializace drogově závislých lidí v České republice. Centrum prevence je jedno z brněnských center a pracuje se dvěma cílovými skupinami, jednak s žáky, studenty škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji a dále s rodiči dětí experimentujícími s drogami s cílem nastolit trvalou změnu životního stylu, k abstinenci a znovu-začlenění do společnosti, aby společně mohli žít normálním životem.

Nadační příspěvek

  • 178 300,- Kč — poskytnutý v květnu 2010 bude použit na nezbytné stavební úpravy, renovaci a vybavení poradenské místnosti, čekárny a kanceláře.

kontaktní zaměstnanec: Lenka Pavlovská (EUROVIA CS)
web: www.podaneruce.cz
e-mail: prevcentrum@podaneruce.cz

 

cz fr

design by Hazmi copyright (c) 2015 Nadace VINCI